ข่าวสาร

กำจัดปลวก มด แมลง อาคารที่พักอาศัย กันเกรา 5

สวัสดิการที่พักอาศัยบุคคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, September 9, 2021
ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ทางบริษัท เอเวอเรส จำกัด เป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก จะเข้ามาติดตามผลในการฉีดพ่นกำจัดปลวกที่อาคารที่พักอาศัย 5 และบริการฉีดพ่นเพิ่มเติม สำหรับห้องที่ต้องการป้องกันปลวกแมลงต่าง ๆ สามารถแจ้งได้ที่ส่วนกลางหรือไลน์กลุ่มอาคารที่พักอาศัย 5 นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แฟลตกันเกรา

แฟลตกันเกรา 1
ห้องโสด :
มีผู้พักอาศัย
38
ว่าง
13
ชำรุด
0
ทั้งหมด
51

แฟลตกันเกรา 2
ห้องครอบครัว :
มีผู้พักอาศัย
3
ว่าง
3
ชำรุด
0
ทั้งหมด
6
ห้องโสด :
มีผู้พักอาศัย
24
ว่าง
18
ชำรุด
0
ทั้งหมด
42

แฟลตกันเกรา 3
ห้องครอบครัว :
มีผู้พักอาศัย
6
ว่าง
0
ชำรุด
0
ทั้งหมด
6
ห้องโสด :
มีผู้พักอาศัย
57
ว่าง
9
ชำรุด
0
ทั้งหมด
66

แฟลตกันเกรา 4
ห้องครอบครัว :
มีผู้พักอาศัย
5
ว่าง
1
ชำรุด
0
ทั้งหมด
6
ห้องโสด :
มีผู้พักอาศัย
51
ว่าง
15
ชำรุด
0
ทั้งหมด
66

แฟลตกันเกรา 5
ห้องครอบครัว :
มีผู้พักอาศัย
76
ว่าง
12
ชำรุด
0
ทั้งหมด
88

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขอรับการจัดสรรที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Some text in the Modal Body

Some other text...